PKN
PKN Gemeente Hoogersmilde
 
WELKOM

WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde
lees meer ยป
 
oproep Vervoer en kinderzitjes oproep Vervoer en kinderzitjes
Oproep
In overleg met de diaconie hebben we contact opgenomen met de Oekraïense bewoners in Speelstad Oranje. Hier zijn namelijk 12 huisjes bewoond door gevluchte moeders met hun voornamelijk jonge kinderen.
We hebben gevraagd waarmee we ze kunnen helpen maar ze vinden het moeilijk om hulp te vragen. Daarom hebben we het plan opgevat om iedereen een mooie en gezellige dag aan te bieden en dat plan viel in goede aarde!
Er is afgesproken om op 27 mei naar de Drentse koe in Ruinerwold te gaan.
Hiervoor hebben zich 13 volwassenen en 11 kinderen aangemeld.
We zijn nu bezig om het vervoer rond te krijgen en zijn nog op zoek naar 5 kinderzitjes.
Wie kan ons helpen aan die zitjes?
Voor de rest hopen we op een geslaagde dag en we houden jullie op de hoogte.
Kees en Dineke Daling
 
 
Uitnodiging Dwingeloo Uitnodiging Dwingeloo
Van de kerk van Dwingeloo kregen we deze uitnodiging voor Hoogersmilde:

In de Brugeskerk in Dwingeloo organiseren we 2 juni een thema-avond over 'Een kerk die kan'. Hierbij zijn geïnteresseerden uit omliggende gemeenten van harte welkom. Zouden jullie daarom deze uitnodiging in de nieuwsbrief of gemeente-app willen zetten?
Hoe kun je kerk-zijn in je dorp en in de buurt?
Een actueel onderwerp omdat er in Nederland voor het eerst meer niet-gelovige dan gelovige mensen zijn. Marten van der Meulen zal spreken over het thema: ‘Een kerk die kan!’
Over de verbinding tussen de kerk en je buurt. Marten van der Meulen is in Assen de pioniersgemeente Assen Zoekt gestart, en heeft een boek geschreven over dit thema:
Deze avond is gratis en voor iedereen. Wanneer: 2 juni om 20.00u, koffie vanaf 19.45u
Locatie: Brugeskerk, Brugesakker 26 Er zal na afloop een collecte zijn voor de pioniersgemeente Assen.

 
 
Inloop KC De Schakel Inloop KC De Schakel
Kerk open: de loop komt erin!
Sinds een aantal weken is de kerk op vrijdagmiddag van 15 30 tot 16 30 open. Na aanvankelijk een paar stille weken, beginnen er nu mensen te komen. Heel leuk om te merken! Een enkeling wil even koffie, een goed gesprek, een stille plek om te werken, maar ook sommigen wilden even in de kerk zitten of een kaarsje daar branden. Ook de komende vrijdagen is de kerk dat uur open. Welkom wie eens wil komen!
Ds Anita van der Heide
 
 
Collecten in de kerkdienst Collecten in de kerkdienst
Als u niet in de kerk kunt komen is er een andere mogelijkheid om een gift te geven voor de kerk of voor de diaconie. Voor de kerk is het rekeningnummer NL17 RABO 0328 9005 59
Voor de diaconie is het nummer NL25 RABO 0328 9109 88
Graag de datum van de collecte erbij vermelden, anders weten we niet voor welke collecte de gift bestemd is.
 Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 Jans Visscher en Auke Gorter, boekhouders kerk en diaconie. 
 
 
Foto's startweekend 2021 Foto's startweekend 2021
Foto's van het startweekend staan in het Fotoalbum
 
Nieuwe website Classis Groningen-Drenthe Nieuwe website Classis Groningen-Drenthe
Op 18 mei is tijdens de classicale vergadering de nieuwe website van onze classis gelanceerd: www.classisgroningendrenthe.nl De nieuwe website wil vooral de communicatie tussen de classis en de gemeenten versterken maar ook tussen de gemeenten en de ringen onderling. Op de website is er naast nieuws ook ruimte voor columns en projecten. Als er nieuws, ontwikkelingen en projecten in de gemeente zijn, laat ons dat weten zodat we via de website van elkaar op de hoogte blijven. Mailen naar: redactie@classisgroningendrenthe.nl  Namens het breed moderamen van de classis,
De werkgroep communicatie.
 
 
Beleidsplan 2018 2023 / Gebruiksplan Kerkgebouw Beleidsplan 2018 2023 / Gebruiksplan Kerkgebouw
Voor het inzien van het beleidsplan 2018 2023, klik hier Beleidsplan 2018 2023

Voor het inzien van het gebruiksplan kerkgebouw, klik hier gebruiksplan kerkgebouw
 
Communicatie met de Gemeenteleden Communicatie met de Gemeenteleden

Kerkgroet:

De kerkgroet is het wekelijkse informatiebulletin. Hierin staat nieuws van de kerkeraad, toelichting op collecten, het wel en wee van onze gemeente e.d. Dit bulletin wordt verzonden via de mail.

Wil u deze ontvangen? U kunt dit doorgeven aan de scriba van de kerkenraad via het emailadres: pknhoogersmilde@gmail.com

Kopij voor de Kerkgroet kunt u via de mail sturen naar betsyvisscher@xs4all.nl
Kopij kan ingeleverd worden tot donderdag 17.00 uur.

Groepsapp De schakel: De Whatsapp groep waar veel gemeenteleden lid van zijn.


Socie app: App waar gemeenteleden lid van zijn. Wat vind je in deze app? Nieuws, Kerkdiensten, Activiteiten, Ledenlijst e.d.
 

 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Er worden er weer kerkdiendsten gehouden met inachtneming van de corona regels. 1,5 meter afstand houden en samenzang is weer mogelijk

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

De kerkdiensten kunnen ook gevolgd worden via http://www.kerkdienstgemist.nl

 
SAMEN BENT U NAMELIJK HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN IEDER AFZONDERLIJK ZIJN LEDEN. (1 KOR. 12:27) SAMEN BENT U NAMELIJK HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN IEDER AFZONDERLIJK ZIJN LEDEN. (1 KOR. 12:27)
In de gemeente wordt samen de liefde van God gevierd. Zondags gaan we gezamenlijk naar de kerk en door de week staan we daar op verschillende manieren bij stil. De gemeente is ook een plek waar naar elkaar wordt omgekeken. Vers 26 zegt niet voor niets: "En als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich me." We zoeken met elkaar wegen om als kleine gemeente, een aantrekkelijke gemeente te zijn, die oog heeft voor het dorp, de wereld en alles wat daar gebeurt. Dit werd al in de eerste gemeenten in de eerste eeuw gedaan. Wij geven daar ook blijk van, maar dan op een voor deze tijd passende wijze. Er moet nog veel gebeuren, maar we zetten de schouders eronder. Wat is het mooi om te zien, dat we maar een klein dorp zijn en toch hier groot in zijn. Op deze website kunt u adressen/telefoonnummers en informatie over de kerkdiensten en overige activiteieten vinden. Misschien dat velen hierdoor inspiratie krijgen om daad-werkelijk SAMEN STERK TE ZIJN!
 
Routebeschrijving

Routebeschrijving
Waar vind u de kerk:
K.C. De Schakel
Rijksweg 178 te Hoogersmilde
 
Contact Contact
Contact met de Webmaster voor het doorgeven van kopij, activiteiten e.d.: Mail naar   Webmaster
 
 

Hemelvaartsdag Dienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 09:30 uur
Verdere info:

Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte Kerk
Deur collecte Bloemen in de Kerk
Beamer Astrid Boerma
Oppas geen opgave
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 09:30 uur
Verdere info:

Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte Kerk
Deur collecte Jong Protestants Jeugdwerk
Beamer Sjonnie Vrieze
Oppas Aanwezig
 

Collecte Jong Protestant 2022 - Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
  meer details

Pinksterdienst
datum en tijdstip 05-06-2022 om 09:30 uur
Verdere info:

Eerste collecte Kerk in Actie zending
Tweede collecte Kerk
Deur collecte Jeugd eigen gemeente
Beamer Auke Gorter
Oppas aanwezig
 

Collecte van 5 jun 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika)

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Wat betekent dit project voor Xolile en haar oma?

Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de eigenaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast over de training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond en blij ze zijn”, zegt ze.

Vandaag is het Pinksteren: het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. De arme boeren in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van.

Lees meer: kerkinactie.nl/bijbelsboeren

meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.